Rolnik w Hiszpanii

polska
Flag_of_Spain.svg

"Do Granady po wiedzę i umiejętności - kontynuacja"
2023/2024

Aktualności

Mobilność

28 styczeń - 17 luty 2024 r.

Mobilność w Projekcie “Do Granady po Wiedzę i Umiejętności – Kontynuacja”!

1 luty 2024 r.

„Erasmus + zmienia życie otwiera umysły”

5 luty 2024 r.

Kurs języka hiszpańskiego

Podsumowanie pierwszego tygodnia

Relacje poszczególnych kierunków

Podsumowanie drugiego tygodnia

Relacje poszczególnych kierunków

Podsumowanie trzeciego tygodnia

Relacje poszczególnych kierunków

Harmonogram zajęć przygotowujących do mobilności

4 październik 2023 r. - 5 styczeń 2024 r.

Zajęcia z języka angielskiego przed mobilnością.

3 styczeń 2024 r.

Kurs BHP przed mobilnością.

10 styczeń 2024 r.

Spotkanie zapoznawcze z opiekunami mobilności.

10 styczeń 2024 r.

Zajęcia kulturowe przygotowujące do mobilności.

11 styczeń 2024 r.

Zajęcia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przed mobilnością

17 styczeń 2024 r.

Kurs z Pierwszej Pomocy w ramach przygotowania do mobilności.

19 Styczeń 2024 r.

Spotkanie Informacyjne dotyczące Bezpieczeństwa podczas Wyjazdu do Hiszpanii.

19 Styczeń 2024 r.

Spotkanie z Przedstawicielem Urzędu Pracy w Białymstoku EURES: „Nowe Horyzonty Rozwoju Zawodowego za Granicą”

19 Styczeń 2024 r.

Spotkanie organizacyjne z rodzicami zakwalifikowanych uczniów.

Styczeń 2024 r.

Potwierdzenie udziału w projekcie i podpisanie umów z uczestnikami.

28 styczeń - 17 luty 2024 r.

Główny cel projektu, wyjazd do Hiszpanii na praktyki zawodowe.

Harmonogram rekrutacji

5 wrzesień 2023 r.

Pierwsze spotkanie organizacyjne.

15 wrzesień 2023 r.

Złożenie wymaganych dokumentów:
• Uzupełniony formularz zgłoszeniowy pobrany od koordynatorek projektu p. Kingi Sturgulewskiej lub Magdaleny Skardzińskiej,
• CV,
• List motywacyjny.

18 wrzesień 2023 r.

Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji.

19 wrzesień 2023 r.

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego.

20 wrzesień 2023 r.

Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu III rekrutacji.

21 - 22 wrzesień 2023 r.

Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i angielskim

25 wrzesień 2023 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczniów.

29 wrzesień 2023 r.

Spotkanie organizacyjne z uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie.

Kontakt

Kontakt

Koordynator
Magdalena Skardzińska
E-Mail: mskardzinska@zsrbialystok.pl

Zastępca Koordynatora
Kinga Sturgulewska
E-Mail: ksturgulewska@zsrbialystok.pl